Strong by Nature

FAQ

Herunder de oftest stillede spørgsmål. Klik på linket for at se svaret.

Strong by Nature henvender sig til børn og unge, som oplever forskellige grader af angst, hvilket resulterer i skoleværing og fravalg af sociale aktiviteter. Derudover henvender forløbet sig også til hele familien, som har udfordringer med angst og skoleværing.

Fordi det giver en stor fordel. Ved at bruge den fornødne tid gør vi det oplevelsesfunderet og meget praktisk anvendeligt. Vi har drøftet antallet af timer og metoder med forskere på området, og de er enige med os. Ligesom vores egen erfaring tydeligt viser, at barnet tager bedre imod indlæringen. Netop det, at vi afholder det i naturen, er med til at gøre, at børnene oplever antallet af timer helt naturligt.  

Det gør I.  Det er helt essentielt, at I forældre skal have viden for at støtte jeres barn i brugen af værktøjerne til den nye strategi, barnet har for at skabe sig et meningsfuldt liv. Inden børnene rigtigt starter op, er der både foredrag og workshop for forældrene. Udover forældrene giver vi også mulighed for, at der kan deltage en ekstra person, der har sin daglige gang med barnet.  Forløbet er designet til, at I forældre ved flere lejligheder kan afprøve netop det værktøj, som jeres barn mener giver bedst mening. Når I kender det konkrete værktøj til bunds, kan I lægge endnu mere tyngde i støtten. Yderligere er der opfølgningsmøder efter hver behandlingsdag, hvor I får tilbagemelding på det som jeres barn har arbejdet med og sparring på jeres fokus og fremtidig støtte. Herudover er der opfølgning på mails. Vi oplever, at flere forældre selv begynder at arbejde engageret med værktøjerne og derved styrker deres egen karriere og privatliv.

Omdrejningspunktet i Strong by Nature er den videnskabelige evidensbaserede terapiform kaldet ACT (Acceptance & Commitment Therapy). Der findes omfattende videnskabeligt belæg for, at terapiformen er virkningsfuld ved angst. En af de grundlæggende ting i ACT er handling. Opbygningen i Strong By Nature gør, at vi skaber meget stor mulighed for at arbejde med handling. Vores udenlandske samarbejdspartner på virtual reality har også et helt anerkendt forskningshold tilknyttet. Her er der også omfattende research.  Foruden dette har vi allerede afsluttet mange succesfulde Strong by Nature forløb, hvor børnene efter endt forløb ikke kun har fået det bedre, men hurtigt er kommet tilbage i skole, har fået nye venner, er startet til fritidsaktiviteter med mere. Du kan læse mere om tidligere deltagers oplevelser med Strong by Nature på vores hjemmeside under ”Referencer”.

Vi vil gerne slå fast, at vi ikke helbreder autisme eller andre psykiske lidelser. Vi hjælper børn med at håndtere deres angst.  Vi har haft meget succesfulde resultater, hvor børn med atypisk autisme lærte at håndtere deres angst. Det kommer naturligvis helt an på sværhedsgraden af autisme. Vi er derfor altid klar til at tage en snak om jeres barn ud fra dette og lave en vurdering af, om vi kan hjælpe med at håndtere angsten.

Vi vil altid foretage en individuel vurdering af, om dit barn vil drage nytte af at deltage i et af vores forløb. Om vi kan hjælpe vil komme an på, hvilke udfordringer dit barns Aspergers medfører. 

Virtual Reality alene kan ikke helbrede angst, men det er et yderst vigtigt og virkningsfuldt værktøj i det samlede forløb med at give børnene de rette forudsætninger til at kunne leve et meningsfuldt liv. Vores psykolog kan under seancen med virtual reality skrue op og ned for de angstfremkaldende elementer, mens børnenes neurale aktivitet overvåges. Via neurofeedbacken opnår vi vigtig viden og indsigt i barnets oplevelse, som vi bruger i dialog med det enkelte barn. Alt imens vi træner evnen til at kunne håndtere angsten gennem de tillærte værktøjer. At børnene ofte oplever dette som spændende, det er kun en sidegevinst.

Den omfattende screening er et vigtigt element i vores arbejde for at hjælpe børn. Gennem de forskellige screeningsprocesser sikrer vi, at både børn og forældre får det højeste og bedste udbytte af forløbet. Screeningen er med til at give vores instruktører et indblik i barnet og dets udfordringer og dermed med til at give os det bedst mulige udgangspunkt for at tilrettelægge de enkelte forløb og hjælpe børnene. Vores screening giver blandt andet indblik i barnets angst, tanker, forhold til skole, familien, eventuelle psykiske lidelser og så videre.

Hos Strong by Nature tilbyder vi både gruppeforløb, specialforløb, samt privatforløb. Ønsker jeres familie et privatforløb, arrangerer vi dette. Vores erfaring er, at det bedste resultat opnås, når to familier behandles samtidig.